Adverteren in de wijkkrant, iets voor u?

 

Wilt u uw boodschap bezorgen bij 3000 unieke adressen In de Enschedese binnenstad? Dat kan met een advertentie in de wijkkrant!

 Wijkkrant Binnenstad Enschede

De Stichting Wijkraad Binnenstad Enschede gaat in juni 2016 haar eerste wijkkrant uitbrengen. In de wijkkrant komen artikelen te staan over ontwikkelingen in de wijk. Denk hierbij aan verkeer, groen & milieu, stads­vernieuwing, veiligheid en leefbaarheid, wijkbudgetten, activiteiten en evenementen in de wijk etc. De krant verschijnt 4 keer per jaar in een oplage van 2.500 exemplaren met een potentieel bereik van meer dan 5.000 lezers. De wijkkrant wordt professioneel vormgegeven en geheel in kleur gedrukt op A5 formaat.

Om een zo groot mogelijke attentiewaarde te krijgen, laten we de wijkkrant individueel bezorgen. Dat wil zeggen: de wijkkrant wordt NIET samen met andere folders bezorgd, maar komt ‘alleen op de deurmat’. Het verspreidingsgebied van de wijkkrant valt binnen de ring Hengelosestraat, Molenstraat, Oldenzaalsestraat, Boulevard 1945, De Ruyterlaan en de Ripperdastraat.

Adverteren
U kunt kiezen uit vijf verschillende afmetingen voor de advertenties. De kosten voor een uitgave, per hele pagina bedragen € 130,-. Sluit u een contract voor meerdere uitgaven dan krijgt u tot wel €30,- euro korting op de prijs van een hele pagina. Wilt u niet in achtereenvolgende nummers adverteren, vraag dan naar de mogelijkheid voor een andere plaatsingsfrequentie en een bijbehorende aantrekkelijke prijs. De kosten voor een advertentie op de achterkant bedragen € 150,- per uitgave.

Wilt u meer weten, of wilt u een afspraak maken voor het plaatsen van een advertentie? Neem dan contact op met de redactie van Wijkkrant Binnenstad of kijk op www.swbe.nl.

Marco Heersink en Martin Peulen

redactie-wijkkrant@swbe.nl

 

Advertentietarieven per uitgave

 

 

Hoogte

Breedte

Prijs per aantal opeenvolgende uitgaven

 

in mm

in mm

1 uitgave

2 uitgaven

3 uitgaven

4 uitgaven

1. hele pagina

190

128

130,-

120,-

110,-

100,-

2. halve pagina, liggend

94

128

80,-

75,-

70,-

65,-

3. halve pagina, staand

190

62

80,-

75,-

70,-

65,-

4. kwart pagina, staand

94

62

40,-

37,50

35,-

32,50

5. kwart pagina, liggend

46

128

40,-

37,50

35,-

32,50

 

 Aanleverspecificaties

Advertenties moeten worden aangeleverd in de netto afmetingen genoemd in de tabel onder ‘Advertentie­tarieven per uitgave’, dus zonder witruimte/snijtekens etc. Voor de achterkant geldt een afwijkende maat, namelijk 148,5 x 210 mm netto, met een afloop van 3mm rondom. U kunt materiaal digitaal aanleveren in PDF-formaat. De voorkeur gaat uit naar een hoge resolutie PDF (minimaal 300 dpi). Andere formaten zijn in overleg mogelijk. Advertentietekst die wordt aangeleverd in MS-Word moet zijn voorzien van losse afbeeldingen met een hoge resolutie (minimaal 300 dpi). Is er geen drukklare advertentie? Een (potentiële) adverteerder kan de redactie van de wijkkrant vragen een advertentie te ontwerpen/vervaardigen. De advertentie wordt op commerciële basis door derden, dus niet door de redactie van de wijkkrant, gemaakt en rechtstreeks aan de adverteerder gefactureerd. De door de wijkkrant ingeschakelde ontwerper neemt rechtstreeks contact met de adverteerder op voor een prijsopgave. De adverteerder staat het vrij het resultaat te gebruiken op elke wijze die hem/haar goeddunkt. De auteursrechten liggen bij de ontwerper van de advertentie.

 Overige voorwaarden

Advertenties kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor advertenties die naar de mening van de uitgever door vorm of inhoud afbreuk zouden kunnen doen aan de goede naam van de wijkkrant of de wijkraad. De uitgever streeft naar een zo goed mogelijke weergave van het ingezonden materiaal maar kan geen exacte reproductie garanderen. Opdrachtgever moet ook rekening houden met mogelijkheden van druk- of kleurafwijkingen. Met het verzoek om plaatsing op een bepaalde pagina of op een bepaalde plaats wordt rekening gehouden, maar inwilliging van het verzoek kan nooit worden gegarandeerd. Als voldaan kan worden aan een speciale plaatsing wordt een toeslag in rekening gebracht.