Toelating Binnenstad.

Door Martin Peulen 

Op dit moment wordt de toegang tot het stadserf geregeld met de bollards, de beweegbare toegangspalen (zie foto). Om te bepalen wie en wanneer de stad in mag rijden is er een toelatingsbeleid. De regels voor de toegang van gemotoriseerd verkeer in het Stadserf worden beperkt aangepast per 1-1-2017. Het college van B&W heeft hiervoor de “Beleidsregel afsluiting Stadserf Enschede 2017” vastgesteld.

De grootste wijziging is dat het neerlaten van de bollards wordt geactiveerd via kentekenherkenning, in plaats van met de toegangspas of een wachtwoord. Bijkomend voordeel is dat voor eenmalige toegang de weggebruiker zelf digitaal een tijdelijke ontheffing kan regelen.
Met het camerasysteem kunnen ook motors, scooters en brommers gescand worden.

Voor een verdere verbetering van de verkeersluwe binnenstad besluit de raad in het 2017 hoe om te gaan met scooters en brommers op het Stadserf. Momenteel worden zij gedoogd, maar zij veroorzaken overlast door te hard rijden en geluidsoverlast. Daarnaast onderzoekt de gemeente of het gebruiksvriendelijker en goedkoper is om de fysieke afsluiting met de bollards te vervangen door een handhavingscamerasysteem. Dit zal grote gevolgen hebben voor de binnenstadbewoner.

In de grote buurtenenquête binnenstad Enschede 2015 hebben we de bewoners de vraag voorgelegd of men voor of tegen het nieuwe toelatingsbeleid zonder bollards met alleen maar nummerbordherkenning is. Daaruit bleek dat een kwart (24%) van de deelnemers voor het invoeren van nummerbordherkenning is. Daarentegen is bijna de helft (49%) een tegenstander van dit nieuwe toelatingssysteem. Van de 89 ontheffingshouders is respectievelijk 27% een voorstander, en 55% een tegenstander. De enquête is ingevuld door 19% van de binnenstadbewoners.

De wijkraad is benieuwd hoe u als binnenstadbewoner denkt over het nieuwe systeem. In de  Wijkraadvergadering van 14 november willen we dit thema gaan behandelen.