Wat doet de projectgroep Noorderhagen?

Door: Leo Moons

Eind 2013 is er een projectgroep gevormd die zich specifiek met de verbetering van de fysieke omgeving rondom de Noorderhagen zou gaan bezig houden.

De overlast in genoemd gebied had zulke vormen aangenomen dat ingrijpen onvermijdelijk was. Er werd al de nodige aandacht besteed aan het probleem vanuit politie, gemeente en andere instanties. Al die inspanningen waren erop gericht de veiligheid en leefbaarheid te bevorderen door de overlastgevenden aan te pakken.

De projectgroep zou zich vooral bezig houden met het upgraden van de fysieke structuur in het gebied. De gedachte daarbij was dat wanneer je de fysieke omgeving verwaarloost, je de problemen van onveiligheid en overlast als het ware binnenhaalt.

In de afgelopen jaren is zeer intensief gewerkt aan een verbetering van de straatverlichting in de Noorderhagen vanaf de Jumbo tot aan het Wilminktheater. Later heeft zich het Wilminkplein aangesloten bij dit deelproject. De vernieuwde verlichting is voornamelijk mogelijk geworden door de financiële bijdrage van de Wijkraad. De wijkraad had daartoe alle bewoners van de binnenstad om toestemming gevraagd.

Hieronder is een overzicht van alle deelprojecten en de mate waarin deze verwezenlijkt zijn. In de komende tijd wordt nagegaan welke mogelijkheden er zijn om de rest aan te pakken. Het budget is uiteraard niet zo groot meer.

Aan de hand van foto's wandelen we langs de gehele route van Irenegarage naar Wilminktheater. Van alles wat we tegenkomen wordt aangegeven of er aanpassingen nodig zijn. Zo ja of die al gerealiseerd zijn, zo nee of de projectgroep daar een bijdrage aan kan leveren.

1)        Ingang Irenepromenade: De wens om de ingang van de Irenepromenade te verbeteren bestaat nog altijd evenals het opwaarderen van de ingang naar de parkeergarage. De realisatie van dit project is grotendeels in handen van de eigenaren van het pand en de Gemeente. De financiële rol van de projectgroep kan slechts heel bescheiden zijn.

2)        Verlichting looproute: De verlichting op de looproute van de Irenegarage naar het Wilminktheater is aanzienlijk verbeterd. Tegelijk is ook dezelfde verlichting op het Wilminkplein gerealiseerd. Dit project is voornamelijk mogelijk gemaakt door de SWBE (Stichting Wijkraad Binnenstad Enschede). het gaat totaal om 21 elementen waarvan een voorbeeld op de rechterfoto hieronder te zien is.

3)        Groenaanplant bij woonblok Domijn: Herstel van het rondlopende straatpatroon ter hoogte van het woonblok van Domijn door middel van groene beplanting. Door het beschilderde muurtje mee te nemen bij het aanleggen van deze voorziening is er een mooi geheel ontstaan.

4)        Aanzicht woonblok Domijn: Aantrekkelijker maken van het aanzicht woningblok is zeer gewenst. Uitstraling is hard en naargeestig. Dit zal wel de nodige medewerking van de wooncoöperatie vragen. Sterker nog: zonder hen komt dat nooit voor elkaar.

5)        Tegenover woonblok Domijn: Muur en poort tegenover woonblok Domijn zagen er onderkomen uit. De poort is beschilderd en voor de muur zijn een aantal fietsnietjes geplaatst. De muur zelf zou nog gereinigd moeten worden.

6)        Route van Essengaarde: Het Wilminktheater is ook bereikbaar via de van Essengaarde. Mocht het wenselijk zijn hier nog een upgrade te realiseren dan is het beter even te wachten tot de Wenninkgaarde onder handen is genomen. Het laatste deel van de van Essengaarde valt binnen de opknapbeurt van de Wenninkgaarde. Die staat voor het najaar gepland en is een gezamenlijk project van de Gemeente, Verkeer en de SWBE.

7)        Laaddok: Aan de achterzijde van het Muziekcentrum bevindt zich het laaddok. Het ligt aan de Wenninkgaarde en ligt dus op de looproute via de van Essengaarde. Het dok is voorzien van een degelijk rolluik. Deze voorziening werd door het Muziekcentrum geheel in eigen beheer uitgevoerd. Er was op die plek zeer veel overlast.

8)        Noorderhagen 44 en 46: Verloederde aanblik van een aantal panden aan de Noorderhagen proberen op te heffen. In ieder geval gaat het om de panden met nummer 44 en 46. De gemeente probeert hier van alles aan te doen o.a. middels handhaving maar het wil nog niet erg lukken. Dit probleem ligt buiten de mogelijkheden van de projectgroep Noorderhagen.

9)         Groenstrook voor het Conservatorium: Net zoals voor het woonblok van Domijn zou je hier een groenstrook kunnen leggen. Het geeft een accent aan het rondlopende stratenpatroon, het verlevendigt de omgeving en is decoratief.  

10)    Wand en bogen van het Conservatorium: Aantrekkelijk maken van de wand van het Conservatorium aan de Noorderhagen zowel de onderkant als de bovenkant. Hier is een rol weggelegd voor de projectgroep. Er is een voorstel ingediend om hier iets met interactieve projecties te gaan doen. Het idee is afkomstig van Wirelab.

11)     De platanen: De platanen zijn een pronkstuk van de binnenstad. De directe omgeving maakt een verwaarloosde indruk. Ze verdienen beter ingepast te worden in de directe omgeving. De projectgroep zal zich moeten uitspreken of zij een renovatie van de omgeving van de bomen  in hun lijstje van projecten zou willen opnemen.  

12)    Afvalcontainers: De plaats van de ondergrondse afvalcon-tainers is eigenlijk onaanvaardbaar. Het verplaatsen is een ingewikkelde en kostbare aangelegenheid. Hoe wenselijk dat ook is, het zal de mogelijkheden van de projectgroep waarschijnlijk te boven gaan.

13)    Ingang Muziekcentrum: De ingang van het Muziekcentrum was een bron van overlast door junks, zwervers en hangjongeren. De hele ingangspartij is voorzien van een glaswand. Deze voorziening werd door het Muziekcentrum geheel in eigen beheer uitgevoerd,

14)    Het bordes van het Muziekcentrum: Het bordes van het Muziekcentrum in de Minkgaarde. Het aantrekkelijk maken van deze plek moet een gezamenlijke inspanning van de Gemeente, het Muziekcentrum en mogelijk de projectgroep worden. Het zou een op zich zelf staand deelproject moeten worden vergelijkbaar met de nieuwe verlichting.

16)    Graffiti: Graffiti op de looproute is absoluut ongewenst. In de binnenstad is al een gestructureerde aanpak van alle graffiti. Alertheid van de projectgroep is op dit punt wel gewenst.15)    Verplaatsen ingang Wilminktheater: Dit is een dermate omvangrijk project dat het buiten bereik van de projectgroep ligt. Overigens zijn er via andere kanalen op dit moment initiatieven om toch de mogelijkheden op redelijk korte termijn te onderzoeken.

17)    Algemeen: De projectgroep moet aandacht blijven geven aan kleur, groen, bloemen en planten in het hele gebied.

Samenvatting (PNH = Projectgroep NoorderHagen)

deelproject

af

bij het project betrokken

Verlichting looproute

ja

Gemeente, PNH, SWBE

Groenaanplant Domijn

ja

Gemeente, PNH

Poort en muur tegenover Domijn

ja

Gemeente, muur schoon maken

Ingang Muziekcentrum

ja

Muziekcentrum

Laaddok Muziekcentrum

ja

Muziekcentrum

 

 

 

Ingang Irenepromenade

nee

Gemeente, Irene, PNH

Woonblok Domijn

nee

Domijn, PNH

Van Essengaarde

nee

PNH, even mee wachten

Groenaanplant Conservatorium

nee

PNH

Wand en bogen Conservatorium

nee

PNH, Wirelab

Omgeving platanen

nee

PNH

Bordes Muziekcentrum

nee

Gemeente,PNH,Muziekcentrum

Groen in de omgeving

nee

PNH

 

 

 

Afvalcontainers

nee

PNH niet uitvoerbaar

Noorderhagen 44,46

nee

Gemeente, niet PNH

Ingang Wilminktheater

nee

niet PNH

Het eerste deel van de tabel bevat de deelprojecten die min of meer af zijn.

Het tweede deel van de tabel bevat de deelprojecten waar de projectgroep zich nog over moet uitspreken.

Het derde deel van de tabel bevat de deelprojecten die buiten de scoop van de projectgroep liggen..

 

Beschikbare middelen: voorlopig € 33.750,-