Ontstaan

De SWBE is ontstaan in 2015 uit de Belangenvereniging Binnenstadbewoners (BvB). In de loop van de jaren heeft deze vereniging met wisselend succes en in verschillende samenstellingen gewerkt.

 

Huidig bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Leo Moons, Voorzitter

Martin Peulen, Secretaris

 

Werkgebied

Onder de binnenstad wordt het gebied verstaan dat binnen de ring Hengelosestraat, Molenstraat, Oldenzaalsestraat, Boulevard 1945, De Ruyterlaan en de Ripperdastraat ligt.

 

Doelstelling/Missie

Doel van de SWBE is het behartigen van de belangen van binnenstadbewoners in Enschede. De SWBE speelt een rol in zaken die de kwaliteit van het wonen en leven van binnenstadbewoners bepalen. DeSWBE denkt mee over alle ontwikkelingen in de binnenstad van Enschede in het belang van de bewoner. Daarnaast vervult de SWBE een antennefunctie voor bewoners.

 

Werkwijze

  • De SWBE is deelnemer in vele vormen van overleg binnen de gemeente.
  • De SWBE geeft gevraagd en ongevraagd advies aan B&W, Gemeenteraad, Raadscommissie Stadsdeelcentrum, Stadsdeel Management en de partners in het Binnenstadsoverleg.
  • De SWBE heeft inbreng bij de diverse overlegsituaties in het belang van de binnenstadbewoners.
  • De SWBE onderneemt actie als belangen van binnenstadbewoners geschaad worden.
  • De SWBE houdt binnenstadbewoners op de hoogte van recente ontwikkelingen en betrekt hen daarbij.
  • De SWBE nodigt binnenstadbewoners uit om over allerlei zaken aangaande leefbaarheid, veiligheid en woongenot hun mening te geven.
  • De SWBE ondersteunt bewoners bij het besteden van het wijkbudget.